Södertälje till Liljeholmen/Cityterminalen

Dagens avgående bussar 2018-02-23

Tid Destination Gate Bussbolag
  14:58 Cityterminalen x Scania Job Express  
  15:18 Liljeholmen x Scania Job Express  
  15:33 Cityterminalen x Scania Job Express  
  16:05 Liljeholmen x Scania Job Express  
  16:13 Cityterminalen x Scania Job Express  
  16:28 Liljeholmen x Scania Job Express  
  16:55 Cityterminalen x Scania Job Express  
  17:05 Cityterminalen x Scania Job Express  
  17:25 Cityterminalen x Scania Job Express  
  17:40 Cityterminalen x Scania Job Express  
  18:00 Cityterminalen x Scania Job Express  

Dagens ankommande bussar 2018-02-23

Tid Från Gate Bussbolag
  06:55 Cityterminalen 0 Scania Job Express  
  07:15 Cityterminalen 0 Scania Job Express  
  07:35 Cityterminalen 0 Scania Job Express  
  08:05 Cityterminalen 0 Scania Job Express  
  08:15 Cityterminalen 0 Scania Job Express  
  08:25 Cityterminalen 0 Scania Job Express  
  08:40 Cityterminalen 0 Scania Job Express  
  08:55 Liljeholmen 0 Scania Job Express  
  09:05 Liljeholmen 0 Scania Job Express