Busstrafik & biljetter

Från Cityterminalen avgår bussar till cirka 500 orter i Sverige och Europa. De allra flesta går i linjetrafik men en stor del är också abonnerade bussar. Från Cityterminalen avgår och ankommer också bussar till och från flygplatser och hamnar.

De största bussbolagen har biljettförsäljning på plats i Cityterminalen. Biljetter går också att köpa både via telefon och på Internet. Några bussbolag tar även emot betalning direkt på bussen. Kontakta respektive bussbolag för mer information.

Biljetter

Vanliga bussbegrepp

Expressbuss

Buss i linjetrafik där linjen överskrider minst en länsgräns. Kallas ibland för långväga buss eller fjärrbuss.

 

Linjetrafik

Kollektivtrafik mellan olika platser som sker regelbundet, mot avgift för de resande.

 

Regionalbuss

Buss i linjetrafik som går mellan olika orter. I flera län är denna regionalbusstrafik.