Hittegods

För kvarglömda föremål på buss, vänligen kontakta respektive bussbolag.

För kvarglömda effekter på Cityterminalen så hanterar vi hittegods enligt hittegodslagen. Kvarglömda effekter lämnas till Polisen inom 48 timmar.

www.polisen.se